Co to jest?

Poeta to generator wierszy — losowy, rozumiejący gramatykę języka polskiego, nierozumiejący, co pisze. To nieskończone źródło grafomanii, głupia zabawa, kpina z pustej poezji.

Crafted with by BlackTie.co.